Back to top

'Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu – núi Bà Đen' là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 14.8, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu – núi Bà Đen”. Lễ Vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu là một lễ hội truyền thống đặc sắc diễn ra từ mùng 4 đến  mùng 6 tháng…

Read More