Về rừng

Photo by Dương Phan

Về lại rừng. Bức ảnh được thử nghiệm với thể loại Manipulation để tạo ra sự sáng tạo mới lạ. Đây cũng là một trào lưu của nhiếp ảnh gia trên thế giới. Dù đây chưa phải là một bức ảnh manip hoàn hảo với ý đồ tác giả nhưng hy vọng bức ảnh này như một sự khởi đầu cho thể loại ảnh sáng tạo trên anhsangtao.com

Xem thêm ảnh của tác giả Dương Phan trên 500 px: https://500px.com

Liên hệ với Team Ảnh sáng tạo: http://anhsangtao.com/contact/

 

Related posts

Leave a Comment