Chàng hiu

Mô tả:

Chàng hiu là một loài ếch trong họ Ranidae. Nó được tìm thấy ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á (Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Lào, Malaysia, Myanma, Thái Lan). Môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng khô nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đồng cỏ nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới vùng ngập nước hoặc lụt theo mùa, sông, đầm nước, hồ nước ngọt, vườn nông thôn, các khu rừng trước đây bị suy thoái nặng nề, ao, và đất có tưới tiêu. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

Related posts

Leave a Comment